Edu4life

Edu4life je akreditovaná vzdělávací instituce, která se specializuje na vzdělávání v oblastech potřebných pro život v současném ekonomickém systému. Pro úspěch na trhu práce potřebujeme tři věci:


1. mít co nabídnout - umět něco specifického, co neumí každý (tedy nikoliv "všeobecné" vzdělání),

2. umět komunikovat - o svých kvalitách a návrzích musíme dokázat přesvědčit ostatní,

3. umět hospodařit - s penězi, které jsme vydělali, je nutné umět hospodařit.

 

Těmto třem dovednostem odpovídají tři oblasti školního vzdělávání:

 

Pracovní vyučování

Praktická znalost cizích jazyků

Finanční a ekonomická gramotnost


Od tzv. „klasické výuky" se naše pojetí liší důrazem na praktické osvojování učiva. Žáci by měli mít možnost „vše si osahat“. Mezi naše priority patří:

  • vzdělávání dětí a dospělých, s důrazem na rozvoj kompetencí pro oblast financí, pracovního uplatnění, základů práva, spotřebitelských návyků a komunikace,

  • zajištění podmínek pro spolupráci specialistů na vzdělávání, finance, trh práce atd., kteří chtějí přispět ke zkvalitnění vzdělávacích procesů v rámci své odbornosti,

  • vývoj učebních materiálů pro výuku „finanční gramotnosti“, cizích jazyků a pracovního vyučování zaměřených na praktickou schopnost používat nabyté znalosti a dovednosti,

  • spolupráce na přípravě budoucích učitelů a pořádání kurzů DVPP,

  • sledování způsobů výuky uvedených předmětů v zahraničí; zpřístupnění získaných informací široké veřejnosti,

  • poskytování vzdělání pro život: „Edu4life!“

Zkoušení nových materiálů

 

Baví vás učit? Máte potřebu zlepšovat svět a posouvat věci dopředu? Jste nadšenci?

Máte nápady jak oživit výuku a přiblížit učivo dětem?

Dáváte přednost praxi před slovy?

Dokážete své myšlenky přenést na papír?

Anebo raději experimentujete s novými výukovými materiály?

 

Ano? V tom případě hledáme právě vás!

 

Hledáme učitele, kteří nám pomohou s odzkoušením her a učebnic. V současné době se můžete zapojit se do posuzování a pilotáže učebnice pracovních činností „Svět práce a peněz“. Je určena pro šestý ročník ZŠ a jsou v ní zakomponovány základy finanční gramotnosti dle upraveného RVP, platného od roku 2013. Učebnice zpracovává tematický okruh Provoz a údržba domácnosti: domácí rozpočet, dělba práce v rodině, nakupování, zařízení domácnosti, úklid domácnosti, údržba domácnosti, domácí elektrospotřebiče a předepsaná ekonomická témata.

Dále před vydáním zkoušíme hry:

„Měšec“ – žáci na ní procvičují práci s rozpočtem, včetně sestavování tabulky příjmů a výdajů.

„Dort“ – velice dynamická hra, na níž si žáci odzkoušejí princip fungování trhu práce.

Nakonec hledáme praktiky, kteří mají zkušenosti s výukou pěstitelských prací, s elektrotechnickými stavebnicemi a s prací ve školních dílnách (dřevo, kovo, plast). Zvláště uvítáme zajímavé nápady, jak řešit tvůrčím způsobem nedostatek financí, materiálu a někdy i absenci technického vybavení, např. využitím odpadových materiálů atd.

Každý ze spolupracovníků dostane autorský výtisk hotové učebnice, v případě autorské spolupráce bude finanční odměna stanovena na základě dohody o provedení práce.

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám na adresu: info@edu4life.eu.

Edu4life, o.s.
Cejl 18, 602 00 Brno
608 617 474